DÂY VÀ CÁP ĐIỆN

thông tin liên hệ
Bà Lý Lệ Hà
Quản lý - 0903.905.831

Dây Điện Dân Dụng

VFF
VFF
H03VV-F, H03VV2-F
H03VV-F, H03VV2-F
CV
CV
VVF
VVF
H05V-U, H05V-R, H05V-K
H05V-U, H05V-R, H05V-K
VC
VC
H05VV-F, H05VV2-F
H05VV-F, H05VV2-F
VCm
VCm
H07V-U, H07V-R, H07V-K
H07V-U, H07V-R, H07V-K
VCmd
VCmd
VCmo
VCmo